Điều Khoản

I/ ĐIỀU KHOẢN BẮT BUỘC:

– Cấm bàn luận chính trị, phân biệt chủng tộc và tôn giáo.
– Cấm dùng mọi hình thức chống phá Đảng và Nhà Nước Việt Nam.
– Cấm đưa các thông tin làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục Việt Nam.
– Chúng tôi có toàn quyền xử lý bất kì nội dung nào được người dùng bình luận mà không cần thông báo trước.
– Chúng tôi có quyền thay đổi luật bất cứ lúc nào, vui lòng cập nhật thông tin đầy đủ.

II/ QUY ĐỊNH BẢO MẬT:

– gentlenobra cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của người sử dụng. Những dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ và bảo mật ở server của gentlenobra. Nếu bạn truy cập trang web gentlenobra bên ngoài Việt Nam, bạn sẽ phải chia sẻ IP của bạn với gentlenobra.
– Để duy trì sự hoạt động trang web chúng tôi buộc phải chạy quảng cáo ở một số nơi trên website, chúng tôi cam kết bạn sẽ không bị lộ thông tin khi kích vào quảng cáo.
– Trang web của chúng tôi có liên kết với những trang web khác không thuộc quyền quản lý của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn truy cập vào những trang web liên kết này, vui lòng tìm hiểu cách mà những trang web đó thu thập thông tin của bạn khi truy cập vào.
– Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn có bên thứ ba.
– Chúng tôi cam kết không kinh doanh bất kì thông tin nào đến từ cá nhân truy cập trang web.
– Bạn có thể xem lại, sửa chữa, cập nhật hay thay đổi thông tin cá nhân trong tài khoản gentlenobra bất cứ lúc nào.

III/ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG:

– Chúng tôi cho phép bạn truy cập hoàn toàn miễn phí vào bất cứ trang nào trên website trừ những trang dành riêng cho dev hay admin.
– Bạn không được phép sử dụng bất kì nội dung nào trên trang web của chúng tôi với mục đích thương mại mà không báo trước.
– Bạn không được phép khảo sát, quét hay kiểm tra những khe hở của một hệ thống hoặc mức độ an toàn hay xác nhận mà không có quyền thích hợp.
– Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để sử dụng website với mục đích quảng cáo cho thương hiệu của chính bạn.
– Tất cả nội dung của trang web này được biên soạn là tài sản riêng của gentlenobra, bạn phải báo trước nếu muốn sử dụng cho mục đích quảng cáo hay giới thiệu sản phẩm.

Ban Quản Trị gentlenobra